Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Posiedzenie Rady – 17.08.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 17.08.2021 r. /tj. wtorek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

Posiedzenie Rady 21.07.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuNadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 21.07.2021 r. /tj. środa/o godzinie 12:00, w siedzibie biura Stowarzyszenia tj. budynek GCK w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa (I piętro) […]

Operacja własna LGD – wyniki

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej W związku  z umieszczeniem w dniu 10.06.2021 roku na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, której zakres tematyczny obejmuje: Przedsięwzięcie I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym […]

Wybrano operację do finansowania w ramach naboru 2/2021/OW

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 05.07.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady i została wybrana operacja do finansowania w ramach naboru 2/2021/OW złożona przez Zarząd Stowarzyszenia pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem plannera […]

Konkurs ekologiczny dla stowarzyszeń i KGW pn.„Ekokosmetyki – domowe sposoby dbania o ciało, zdrowie i gospodarstwo domowe”

W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grębocin serdecznie zapraszamy stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu LGD do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn. „Ekokosmetyki – domowe sposoby dbania o ciało, zdrowie i gospodarstwo domowe” z terenu LGD wraz z wystawą prac konkursowych. Konkurs dedykowany jest do Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Lokalnej Grupy […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Ankieta
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, w ankiecie, dotyczącej Ewaluacji LSR

X