Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

NABÓR W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NGD „E.O.CENOMA”

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w naborze w ramach rozwoju działalności gospodarczej, które zostanie przeprowadzone w dniach od 08.06.2021 r. do 22.06.2021 r. do godz. 12:00. Przewidziana kwota w ramach naboru na rozwój istniejących przedsiębiorstw to 283 240,00 zł. Dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce ogłoszenia o naborach – otwórz Ponadto, […]

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2021/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w […]

Posiedzenie Rady – 19.05.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje sięPOSIEDZENIE RADYZebranie odbędzie się w dniu 19.05.2021 r. /tj. środa/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie […]

Szkolenie „Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej”

W związku z planowanym naborem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – biznesplan, analiza ekonomiczna, wniosek o płatność, w dniu 21.05.2021 r. o godz. 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, […]

DODATKOWE ŚRODKI DLA NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA ,,E.O.CENOMA”

Zgodnie z ze zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego planuje się zwiększenie budżetu na działanie LEADER a tym samym zwiększenie budżetu dla Lokalnych Grup Działania, istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe środki przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA” Nadwiślańska Grupa Działania mając na uwadze wyniki w realizacji Strategii, osiągnięte wskaźniki będzie […]

Szkolenie „Zasady wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru”

W związku z planowanym naborem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie z zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru, w dniu 13.05.2021 r. o godz. 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 11.05.2021 r. do godz. 12:00. Program szkolenia – rozwijanie […]

Webinarium dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza 30 kwietnia 2021 r. na webinarium dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej. W trakcie webinarium zostanie przedstawiona obecna sytuacja w branży turystycznej w Małopolsce. Przekazana zostanie informacja na temat małopolskiej pożyczki dla branży turystycznej, a także przedstawione zostaną instrumenty pomocowe ujęte w Tarczy Antykryzysowej 9.0, instrumenty finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego oraz […]

Wybrano operację do finansowania w ramach naboru 1/2021/OW

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 23.04.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady i została wybrana operacja do finansowania w ramach naboru 1/2021/OW złożona przez Zarząd Stowarzyszenia pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem plannera […]

Konkurs „Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs kulinarny skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Bitwa Regionów” celem jest promowanie regionalnych potraw,a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Szczegóły poniżej.

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Ankieta
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, w ankiecie, dotyczącej Ewaluacji LSR

X